Deratizace 

Deratizace je likvidace krys a jiných hlodavců (potkanů, myší, křečků)

různými prostředky zejména ve skladech a prostorách obývaných, užívaných lidmi či hospodářskými zvířaty, méně pak ve volné přírodě. 

Deratizace se podle použitých prostředků dělí na 

mechanickou (užívající pasti na myši a podobné technické prostředky),

chemickou (užívající jedy, nazývané rodenticidy) 

případně deratizaci dalšími metodami (rozšíření chorob mezi populaci hlodavců, eventuálně využití jejich přirozených nepřátel, např. koček).