Dezinfekce

Dezinfekce je ničení mikroorganismů - ne však nutně jejich spor 

pomocí chemických a fyzikálních (např. UV záření, vysoká teplota) metod. 

Provádí se v místech se zvýšenými nároky na čistotu z důvodu minimalizace nebo zamezení výskytu infekcí (nemocnice, výroba potravin a léčiv). 

Dezinfekci lze také definovat jako Čištění předmětu od některých nebo všech patogenních organismů, které mohou způsobit infekci.